Søk

Slik blir du isolatør

Hovedvei til fag-/svennebrev:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk + 3 år som lærling i bedrift + fagprøve = Fagbrev som isolatør

Isloatørfaget er et særløp, hvor du etter Vg1 i skole går tre år i lære i en bedrift før du avlegger fag-/svenneprøven. Når du har fått fag-/svennebrev kan du bli ansatt som faglært i en bedrift, og vil få varierte arbeidsoppgaver. Et fag-/svennebrev gir deg også mulighet til å ta videre utdanning ved fagskoler og ingeniørutdanning ved en del høgskoler dersom du ønsker det.  
 

Alternativ vei (0+4):

Dersom du får en avtale med en bedrift og med fylkeskommunen der du bor, er det mulig å starte opplæring i bedrift rett etter ungdomsskolen. Bedriften overtar da en større del av opplæringsansvaret. En god del bedrifter tar imot ungdom i slike opplæringsløp. Dersom du mener et slikt opplæringsløp vil passe best for deg, bør du kontakte rådgiveren din for å få hjelp til å finne ut hva som er mulig i ditt fylke og hvordan du skal gå fram.
 

Praksisbrev før fag-/svennebrev:

Dersom du er "teoritrøtt" etter ungdomsskolen kan det være et alternativ å ta praksisbrev i stedet for å starte rett på en ordinær fagutdanning. Praksisbrevordningen er foreløpig en forsøksordning. Du gjennomfører da en toårig utdanning med mye praksis i bedrift. I første omgang får du da et praksisbrev som forteller arbeidsgiver hvilken kompetanse du har etter endt opplæring. Med et praksisbrev kan du få jobb som assistent innen faget. Ved å ta to nye år med opplæring, kan du fullføre til fullt fag-/svennebrev. Du kan lese mer om praksisbrevordningen her.
 

Praksiskandidatvei/Voksenvei:

Voksne uten fagutdanning men med lang og allsidig praksis, kan gå opp til fag-/svenneprvøve som praksiskandidater. Les mer om dette her.
 

Meny

  • Byggteknikk
  • Treteknikk
  • Anleggsteknikk
  • Overflateteknikk
  • Klima, Energi og Miljø
  • Særløpsfag
  • Andre utdanningsprogram